Terugblik op mijn stageperiode bij Step Care Management

Via de onderwijsinstelling waar ik studeer (Hogeschool Rotterdam) ben ik in contact gekomen met Stephanie. Voorafgaande aan mijn stageperiode, heeft met Stephanie een kennismakingsgesprek plaatsgevonden, waarin zij mij vroeg wat ik wilde leren en hoe ik mijzelf wilde ontwikkelen. Tijdens dit kennismakingsgesprek voelde ik mij vrij om mijzelf te zijn en hadden wij een fijn en constructief gesprek.

Met een zogeheten ‘Startdocument’, welke ik mede op basis van het huidige competentieprofiel (Bachelor of Nursing 2020) tezamen met mijn leerdoelen heb opgesteld, ben ik per februari 2020 enthousiast aan de slag gegaan bij SCM.

Tijdens mijn stageperiode heb ik veel ervaring mogen opdoen op verschillende, uiteenlopende gebieden. Ik heb nieuwe verpleegtechnische handelingen in de praktijk gezien en deze onder supervisie mogen oefenen, waarna ik deze uiteindelijk zelfstandig in de praktijk heb kunnen brengen. Een heel andere kant van het verpleegkundige werkveld is de psychosociale zorg. Gedurende mijn stageperiode bleek de behoefte hiertoe sterk aanwezig bij een diversiteit aan zorgvragers. Het voortdurend zoeken naar de best mogelijke zorg en het vaak ter plaatse improviseren (je moet je immers redden met de middelen die voorhanden zijn) heb ikzelf als uitdagend ervaren. Er wordt in dit werk én in deze setting echt een beroep gedaan op je creativiteit en je aanpassingsvermogen, maar ook op je kritische- en klinische redenatievermogen. Het is een heel scala aan capaciteiten die je voor dit werk in huis moet hebben. Alles tezamen maakt dat ik het werk als verpleegkundige in deze setting bij SCM juist zó leuk vindt.

De begeleidingswijze vanuit SCM gedurende mijn stageperiode vond ik prettig. Stephanie stond altijd open voor vragen en was bereid actief mee te denken, ook studie-gerelateerd. Wat ik als leerzaam heb ervaren, is dat Stephanie de regie bij mijzelf liet. Dit gaf mij de kans om op een proactieve wijze te leren, door zelf dingen op- en uit te zoeken, zelf verschillende mensen te benaderen, in complexe zorgsituaties zelf een plan van aanpak te maken en in dit alles mijn eigen verantwoordelijkheid te dragen. Stephanie ken ik inmiddels een half jaar en ik kan niet anders zeggen dan dat zij altijd ontvankelijk is geweest voor feedback, maar ook als ik anders dan zij dacht of handelde in bepaalde situaties toonde zij hierin haar flexibiliteit. Hier staat uiteraard een degelijke onderbouwing van mijn feedback of gedachten- en handelingsgang tegenover.

Al met al is mijn stageperiode bij SCM meer dan geslaagd te noemen. Ik mocht en kon mijzelf zijn, waardoor ik mij werkelijk heb kunnen ontwikkelen op persoonlijk en professioneel vlak en het gevoel heb van waarde te zijn geweest voor het team als ook de vele, verschillende zorgvragers.

Bedankt SCM!

Groetjes,

Sueedy Maduro