Werken bij Step Care Management

Momenteel hebben wij drie verschillende vacatures openstaan:

Medewerker Veiligheid en Kwaliteit 

Soort dienstverband: Full- en Parttime 

Wil jij graag bezig zijn met beleidsontwikkelingen, nieuwe richtlijnen en regelgeving binnen de zorgsector? Vind jij het leuk om het beleid verder te ontwikkelen en word jij enthousiast van het analyseren en aanzetten kwaliteitsverbetering? Lees dan vooral verder! 

Over de functie: als Beleidsmedewerker Kwaliteit adviseer en ondersteun je het management over beleidsvraagstukken en draag je zorg voor de ontwikkeling, borging en toetsing van het kwaliteit en veiligheid binnen de organisatie. 

Werkzaamheden: 

• Ontwikkelen van kwaliteitsbeleid, procedures en protocollen; 

• Ontwikkelt in overleg met de directie meetinstrumenten ten behoeve van kwaliteitssystemen zoals bijvoorbeeld cliënttevredenheidsonderzoeken; 

• Volgt relevante ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit, zoals nieuwe normen, richtlijnen en regelgeving, en beoordeeld deze op consequenties voor de organisatie; 

• Ondersteunt managers bij het opstellen van kwaliteitsdocumenten (richtlijnen, protocollen, procedures en werkinstructies); 

• Adviseert de directie en het management ten aanzien van kwaliteitsbeleid; 

• Geeft voorlichting en instructies met betrekking tot de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, het management en overige medewerkers binnen de organisatie 

• Begeleidt de implementatie van het kwaliteitsbeleid, systemen en instrumenten en de daarbij behorende veranderingsprocessen 

• Houdt het kwaliteitsmanagementsysteem up to date; 

• Verwerkt correcties op kwaliteitsdocumenten na vaststelling door het management en communiceert hierover naar de organisatie; 

• Draagt zorg voor plaatsing van (geactualiseerde) kwaliteitsdocumenten op intranet; 

• Signaleert en controleert of alle werkzaamheden worden uitgevoerd zoals beschreven in het kwaliteitshandboek en rapporteert de bevindingen aan de directie; 

• Signaleert knelpunten binnen de organisatie die voortvloeien uit audits, klachten- en MIC-registratie (Melding Incidenten Cliënten), maakt probleem en procesanalyses en stelt verbetervoorstellen op; 

• Zet evaluaties in gang, bewaakt de uitvoering van evaluaties en verwerkt evaluatieresultaten in het documentatiesysteem; 

• Neemt deel aan commissies, werk- en projectgroepen. 

Functie-eisen: 

• Minimaal HBO werk- en denkniveau 

• Relevante kennis op gebied van kwaliteitszorg 

• Volgt ontwikkelingen in het werk- en vakgebied 

• Kennis VCA en Arbo-voorschriften gerelateerd aan bedrijfstak (zorgsector). 

Je kunt dan rekenen op: 

  •  Een salaris ingedeeld in de FWG-schaal. 
  •  8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,33%; 
  •  Na het succesvol doorlopen van de proeftijd een contract voor onbepaalde tijd, voor 24-32 uur per week; 
  •  Goede arbeidsvoorwaarden (primaire-secundaire) conform CAO. 

Een uitdagende baan met de bijhorende verantwoordelijken! Ben jij degene die kwaliteit en veiligheid bij ons zal kunnen waarborgen. Neem dan contact met ons op!


Verpleegkundige niveau 4 

Soort dienstverband: Full- en Parttime

Sta je aan het begin van je carrière of ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Step Care Management biedt jou graag de mogelijkheid om in dienstverband bij ons aan de slag te gaan. Denk jij buiten de box? Streef je er altijd naar om goede zorg te bieden en verkies je kwaliteit boven kwantiteit? Dan pas je prima bij het team van Step Care Management! 

Bij Step Care Management ondersteunen wij de zelfredzaamheid van onze zorgvrager in hun eigen vertrouwde omgeving. Daarnaast streven wij de verbindende schakel te zijn tussen de overheid, organisaties in de wijk en zorgvragers. 

De werkzaamheden: 

• Je verricht verpleeg-/medisch technische handelingen zoals wondzorg en katheterzorg; 

• Je bent in staat om gespecialiseerde zorg aan te bieden, denk hierbij aan antibiotica, infusen, drainzorg en palliatieve terminale zorg; 

• Je bent verantwoordelijk voor het bewaken en zo nodig bijstellen van indicaties van de client; 

• Je adviseert collega teamleden over (complexe) zorgvragen in meervoudige zorgsituaties en geeft behandelings- en verpleegkundige instructies. 

Wij vragen van jou sterke sociale, communicatieve vaardigheden, een dosis zelfstandigheid, probleemoplossend vermogen (probleem – uitdaging), flexibiliteit waarbij het teamgevoel niet uit het oog wordt verloren. Iemand die altijd ernaar streeft om de allerbeste kwaliteit van zorg te leveren. 

Ons aanbod 

Bij onze organisatie is er de mogelijkheid om gespecialiseerde handelingen te leren. Ook word je lid van een leuk en divers team. Er heerst bij ons een leercultuur waarbij er ruimte is voor feedback, reflectie en leren van elkaar. Op deze manier is er ruimte om je verder te ontwikkelen als professional. 

Functie-eisen: 

• MBO-diploma Verpleging niveau 4; 

• BIG-register geregistreerd; 

• Flexibiliteit in roostermogelijkheden; 

• Je doet je werk enthousiast met de bijhorende motivatie; 

• Je bent goed in samenwerken/ begeleiden van collega’s; 

• Je hebt een proactieve houding en kan oplossingsgericht denken; 

• Je beschikt over een rijbewijs en eigen vervoer. 

Je kunt dan rekenen op: 

  • Een salaris ingedeeld in de FWG-schaal. 
  • 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,33%; 
  • Na het succesvol doorlopen van de proeftijd een contract voor onbepaalde tijd, voor 24-32 uur per week; 
  • Goede arbeidsvoorwaarden (primaire-secundaire) conform CAO. 

 Wijkverpleegkundige HBO 

Soort dienstverband: Full- en Parttime

Wij zijn op zoek naar Verpleegkundigen! Ben jij de zorg kanjer die wij zoeken? Step Care Management biedt jou graag de mogelijkheid om in dienstverband bij ons aan de slag te gaan. Denk jij buiten de box? Streef je er altijd naar om goede zorg te bieden en verkies je kwaliteit boven kwantiteit? Dan pas je prima bij het team van Step Care Management! 

Bij Step Care Management ondersteunen wij de zelfredzaamheid van onze zorgvrager in hun eigen vertrouwde omgeving. Daarnaast streven wij de verbindende schakel te zijn tussen de overheid, organisaties in de wijk en zorgvragers. 

De werkzaamheden: 

o Zich profileren in het verpleegkundig leiderschap door het nemen van initiatief en het voeren van de regie over het eigen vakgebied vanuit een ondernemende, coachende en resultaatgerichte doelen; 

o Het stellen van een verpleegkundige diagnose en het indiceren, organiseren en verlenen van verpleegkundige zorg en psychosociale begeleiding op basis van klinisch redeneren, met name in complexe en onvoorspelbare zorgsituaties. Waar mogelijk wordt gewerkt op basis van evidence based practice; 

o Het uitvoeren van verpleegtechnische (voorbehouden) handelingen conform de wet; o Het bevorderen en ondersteunen van het zelfmanagement en gezond gedrag van de zorgvrager en hun naasten; 

o Het ontwikkelen, coördineren en regisseren van het totale zorgproces van een individuele zorgvrager of groep zorgvragers, toezien op continuïteit van zorg en anticiperen op mogelijke risico’s; 

o Het monitoren of procedures en werkprocessen werken, deze bijsturen waar nodig nieuw beleid ontwikkelen; 

o Het ondersteunen van teams bij zorg- en begeleidingsvraagstukken en nemen van regie om te komen tot passende interventies 

o Het instrueren, coachen en bijdragen aan deskundigheidsbevordering van medewerkers van teams door het op peil brengen en houden van kennis en vaardigheden en het realiseren van kwaliteitsverbetering 

o Functioneren als samenwerkingspartner van de zorgvrager, diens naasten en sociale omgeving, van teams en andere professionals en binnen zorgketens; 

o Participeren in (onderzoeks) projecten, werkgroepen en commissies teneinde nieuwe ontwikkelingen en nieuwe ICT- toepassingen binnen de verpleegkundige processen toe te passen. 

Wij vragen van jou sterke sociale, communicatieve vaardigheden, een dosis zelfstandigheid, probleemoplossend vermogen (probleem – uitdaging), flexibiliteit waarbij het teamgevoel niet uit het oog wordt verloren. Iemand die altijd ernaar streeft om de allerbeste kwaliteit van zorg te leveren. 

Ons aanbod 

Bij onze organisatie is er de mogelijkheid om gespecialiseerde handelingen te leren. Ook word je lid van een leuk en divers team. Er heerst bij ons een leercultuur waarbij er ruimte is voor feedback, reflectie en leren van elkaar. Op deze manier is er ruimte om je verder te ontwikkelen als professional. 

Functie-eisen: 

o HBO- diploma Verpleegkundige 

o Kan voorbehouden en risicovolle handelingen uitvoeren, met inachtneming van de eigen bevoegdheid en bekwaamheid 

o Is BIG geregistreerd 

o Kent de principes van klinisch redeneren en van Evidence Based Practice 

o Houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen binnen het vakgebied 

o Heeft kennis van wet- en regelgeving die van toepassing is op de verpleegkundige beroepsuitoefening 

o Je bent oplettend, proactief en kan oplossingsgericht denken 

o Je beschikt over een rijbewijs en eigen vervoer. 

Je kunt dan rekenen op: 

• Een salaris ingedeeld in de FWG-schaal. 

• 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,33%; 

• Na het succesvol doorlopen van de proeftijd een contract voor onbepaalde tijd, voor 24-32 uur per week; 

• Goede arbeidsvoorwaarden (primaire-secundaire) conform CAO. 

Ben jij na het lezen van deze vacatures enthousiast geraakt en voldoe jij aan de bovenstaande functie-eisen? Dan nodigen wij je graag uit om te solliciteren. Je kunt je sollicitatie (motivatiebrief en CV) sturen naar administratie@stepcaremanagement.nl. 

Wil je meer informatie of heb je vragen ga naar contact op onze website www.stepcaremanagement.nl en stel gerust je vraag.