Klachtenregeling Step Care Management

Ja! Klagen mag. Klagen wordt al snel gezien als zeuren. Maar Step Care Management ziet uw klacht graag tegemoet! Van een klacht kunnen we leren. Opbouwende kritiek zien wij als gratis advies. Onze medewerkers zien uw kritiek als een opmerking of suggestie waardoor we ons werk nog beter kunnen uitvoeren.

Een goede manier om uw onvrede te uiten en/of uw klacht kenbaar te maken is door in gesprek te gaan met de betrokken medewerker en/of de wijkverpleegkundige. Door met de direct betrokkene(n) het gesprek aan te gaan, komt u vaak samen tot een goede oplossing. Wanneer het gesprek niet tot een oplossing leidt, kunt u contact opnemen met de directie. Uiteraard kunt u ook, indien u dit wenst, een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris (Klachtenportaal Zorg).

 

INTERNE KLACHTENPROCEDURE

Als u het moeilijk vindt om een klacht op te schrijven, u niet weet waar u met uw klacht terecht kunt, u er met de betrokkene(n) niet uit komt, of behoefte heeft aan hulp bij het oplossen van uw probleem. Dan kunt u zich wenden tot de wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige zal samen met u proberen een oplossing te vinden.

Hoe dient u een klacht in?

U kunt het klachtenformulier vinden in uw zorgmap achter tabblad klachtenprocedure. Dit klachtenformulier kunt u schriftelijk per mail of per post indienen of gebruik maken van het online klachtenformulier op de website (klik hier om het formulier in een nieuw tabblad te openen). Uw klacht wordt binnen 24 uur behandeld.

 

EXTERNE KLACHTENPROCEDURE

Is de interne klachtenprocedure niet naar tevredenheid afgehandeld, heeft u hulp nodig of behoefte aan bemiddeling? Dan verwijzen wij u naar de onafhankelijke klachtenfunctionaris Klachtenportaal Zorg.

De klachtenfunctionaris kan u bijstaan tijdens gesprekken, kan bemiddelen en u informeren over de te volgen procedures. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en daarmee niet verbonden aan een team of een locatie van Step Care Management.

Wat kunt u van een klachtenfunctionaris verwachten?

  • Een luisterend oor en persoonlijke ondersteuning;
  • Raad en advies over aanpak, vervolgstappen en een goede afhandeling van uw klacht;
  • Begeleiding bij gesprekken tussen u en de betrokkene(n);
  • Bemiddeling tussen u en de betrokkene(n);

 

Hoe komt u in contact met de Klachtenportaal Zorg?

 

Geschillencommissie KPZ

Bent u het niet eens met de afhandeling van uw klacht door Klachtenportaal Zorg dan is er sprake van een geschil. In dit geval kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie KPZ. De Geschillencommissie doet een bindende uitspraak. Een bindende uitspraak betekent dat zowel u als Step Care Management niet in hoger beroep kunnen bij de Geschillencommissie. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de geschillencommissie: www.geschillencommissiekpz.nl.

Meer dan 235 zorgvragers geholpen in Nederland

8.5 voor de verleende zorg uit het klanttevredenheids
onderzoek 2020

Één op de tien is een palliatieve zorgvrager

Step Care Management biedt stage/leerplekken aan in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam, het Albeda College en het ROC Zadkine