Onze missie

Step Care Management beoogt kwalitatief hoogwaardige verzorging en (gespecialiseerde & technische) verpleging in de thuissituatie te bieden met als missie het vergroten en borgen van de zelfredzaamheid, zelfstandigheid en onafhankelijkheid van de zorgvrager in samenspraak met de naaste omgeving. Zo lang mogelijk thuis wonen volgens de eigen persoonlijke wensen en mogelijkheden.

Onze visie

Step Care Management beoogt de verbindende schakel te zijn tussen de overheid, organisaties in de wijk en de zorgvrager. De wensen en mogelijkheden van de zorgvrager staan hierbij centraal. Wij denken niet in problemen maar in oplossingen. Graag ondersteunen wij in een hulpvraag, rekening houdend met de hiervoor geldende wet- en regelgeving. De communicatie in de organisatie is open, oprecht, direct en positief kritisch, waarbij laagdrempelig contact het uitgangspunt is.

Step Care Management heeft een (zorg)bekwaam team van professionals dat zorg biedt die innovatief, vindingrijk, maar bovenal professioneel is. Waar nodig zijn de zorgverleners gespecialiseerd in een bepaalde zorgvraag en zij zijn in staat zorg te bieden bij ingewikkelde en (hoog)complexe zorgvragen. We bieden verantwoorde kwalitatief hoogwaardige zorg thuis. Naar behoefte en noodzaak. Step Care Management denkt hierbij in mogelijkheden in plaats van knelpunten.

Binnen de organisatie Step Care Management is er geen onderscheid tussen collega’s, iedereen is gelijk en is werkzaam bij u thuis. Voor de uitoefening van ons werk en om goede zorg te kunnen leveren is het hebben en delen van kennis en het volgen van scholing een vanzelfsprekend onderdeel van ons dagelijks werk. Step Care Management levert een significante bijdrage aan de beroepsgroep van verzorging en verpleging in de thuiszorg door het aanbieden van stage- en leerwerkplaatsen.

Onze doelstellingen

Step Care Management heeft als doelstelling voor het kalenderjaar 2021/2022:

– Een financieel gezonde organisatie.
– Kwalitatief hoogwaardige zorg bieden met hoogopgeleide en betrokken medewerkers.
– Medewerkers verrichten hun werk met plezier en zonder tijdsdruk.
– Zorgvragers zijn tevreden met de ontvangen zorg.
– Specialisatie in palliatieve (terminale) zorg en specialistische verpleging.
– Samenwerking vanuit laagdrempelig, open en oprecht contact met als doel hoge kwaliteit van zorg en het stimuleren van de zelfredzaamheid van de zorgvrager.
– Uitgangspunt is een zo kort mogelijke zorgduur: hoe wordt de zorgvrager weer volledig onafhankelijk en zelfstandig met weinig of geen zorginzet.

Organigram

Hieronder treft u een organigram aan van onze organisatie.

Meer dan 235 zorgvragers geholpen in Nederland

8.5 voor de verleende zorg uit het klanttevredenheids
onderzoek 2020

Één op de tien is een palliatieve zorgvrager

Step Care Management biedt stage/leerplekken aan in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam, het Albeda College en het ROC Zadkine