Verzorging en (wijk)verpleging

Verplegen heeft als doel het ondersteunen en activeren van een zorgvrager als deze door een ziekte, aandoening of beperking niet meer in staat is voor zichzelf te zorgen. Het uiteindelijke doel is het bereiken van een situatie waarin de zorgvrager op een dragelijke manier met zijn ziekte om kan gaan. Wijkverpleging is persoonlijke zorg en verpleging aan huis. U krijgt wijkverpleging als u een chronische ziekte, lichamelijke beperking of psychische stoornis heeft. Verpleging is bijvoorbeeld het toedienen van injecties, het druppelen van de ogen, advies over medicijngebruik, medicatie via infuus, het verwisselen van een katheter, het verzorgen van een wond en daarnaast het geven van advies, instructie en voorlichting.

Meer dan 235 zorgvragers geholpen in Nederland

8.5 voor de verleende zorg uit het klanttevredenheids
onderzoek 2020

Één op de tien is een palliatieve zorgvrager

Step Care Management biedt stage/leerplekken aan in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam, het Albeda College en het ROC Zadkine