Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van leven verbetert van zorgvragers en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard (Wereld Gezondheidsorganisatie, 2002).

Verlichting van klachten

De palliatieve fase van het ziek zijn gaat in op het moment dat gezegd wordt: “u kunt niet van deze ziekte genezen en zult er waarschijnlijk aan overlijden”. Die periode kan soms nog lang duren want met de nieuwe behandelmethoden leven mensen vaak nog jaren met een ongeneeslijke ziekte. Palliatieve zorg is gericht is op het verlichten van allerlei klachten die zijn ontstaan door de ziekte en -als de zorgvrager dit wil- het verlengen van het leven. Het doel is niet (meer) om genezing te bereiken maar om de kwaliteit van leven zo lang mogelijk op een zo hoog mogelijk peil te houden.

Intensieve zorg

Palliatieve terminale zorg is het laatste stuk van de palliatieve fase. De levensverwachting is dan medisch gezien maximaal drie maanden. Dat is natuurlijk niet altijd precies in te schatten, maar een arts of verpleegkundige kan vaak toch wel aangeven dat er een ernstige verslechtering is in het ziek zijn. Soms voelen zorgvragers het zelf ook aan dat ze niet lang meer zullen leven. In deze fase wordt de zorg intensiever.

Zorgvrager staat centraal

Step Care Management biedt totale zorg in de palliatieve (terminale) fase. De zorgvrager staat hierbij centraal en ontvangt ondersteuning van een multidisciplinair team. Dit multidisciplinair team bestaat uit de (huis)arts, specialist(en), ergotherapeut, fysiotherapeut en de wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige vormt de spil in dit team en regisseert en coördineert samen met het thuiszorgteam de noodzakelijke zorg aan huis.

Step Care Management

Step Care Management is onderdeel van het netwerk palliatieve zorg en de coöperatie palliatieve zorg Nederland (PZNL). Step Care Management maakt gebruik van de zorgmodule palliatieve zorg 1.0 en de richtlijn Zorg in de stervensfase. Step Care Management heeft een gespecialiseerde verpleegkundige palliatieve zorg i.o.

Palliatieve (terminale) zorg aanvragen is mogelijk via onderstaande knop.
U kunt ook een email versturen naar info@stepcaremanagement.nl of telefonisch contact opnemen via telefoonnummer: 0615355739.

Zorg aanvragen

Meer dan 235 zorgvragers geholpen in Nederland

8.5 voor de verleende zorg uit het klanttevredenheids
onderzoek 2020

Één op de tien is een palliatieve zorgvrager

Step Care Management biedt stage/leerplekken aan in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam, het Albeda College en het ROC Zadkine