Medisch specialistische verpleging

Als u na een ziekenhuisopname naar huis gaat en verpleging thuis in opdracht van een medisch specialist nodig hebt in de vorm van MSVT (Medisch Specialistische Verpleging in de Thuissituatie), dan kunnen wij deze zorg bieden. De specialist verleent hiertoe de opdracht. Voorbeelden van medisch specialistische verpleging in de thuissituatie zijn: infusietherapie, het inbrengen van een perifeer infuus, intraveneus toedienen van medicatie (bijvoorbeeld antibiotica), subcutaan toedienen van medicatie (bijvoorbeeld morfine), palliatieve sedatie/pijnbestrijding, het verzorgen en verwisselen van PEG sonde en suprapubisch katheter, drain verzorging, wondzorg/VAC therapie en controle vitale parameters en algeheel welbevinden.

Meer dan 235 zorgvragers geholpen in Nederland

8.5 voor de verleende zorg uit het klanttevredenheids
onderzoek 2020

Één op de tien is een palliatieve zorgvrager

Step Care Management biedt stage/leerplekken aan in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam, het Albeda College en het ROC Zadkine