Ons dienstenoverzicht

Step Care Management biedt zorg in Rotterdam en omstreken en is 24 uur per dag bereikbaar. Het uitgangspunt voor de zorg is het zorgplan dat wordt opgesteld door u, uw naasten en de wijkverpleegkundige. Wij zijn ondersteunend en adviserend met respect voor uw persoonlijke levenssfeer waarbij geldt: ’’Baas in eigen huis en over eigen lichaam’’. Wij streven ernaar om uw eigen regie te ondersteunen en uw autonomie te behouden.

Wij bieden verschillende diensten. Deze lichten wij hieronder toe.

Thuiszorg van hoge kwaliteit

Met Step Care Management haalt u kwaliteit in huis! Als professionele thuiszorgorganisatie bieden wij een (zorg)bekwaam team van professionals dat innovatieve en vindingrijke zorg biedt die bovenal professioneel is.

Lees meer

Palliatieve (terminale) zorg

Step Care Management biedt totale zorg in de palliatieve (terminale) fase. De zorgvrager staat hierbij centraal en ontvangt ondersteuning van een multidisciplinair team.

Lees meer

Medisch specialistische verpleging

Als u na een ziekenhuisopname naar huis gaat en verpleging thuis in opdracht van een medisch specialist nodig hebt in de vorm van MSVT (Medisch Specialistische Verpleging in de Thuissituatie), dan kunnen wij deze zorg bieden.

Lees meer

Verzorging en (wijk)verpleging

Verplegen heeft als doel het ondersteunen en activeren van een zorgvrager als deze door een ziekte, aandoening of beperking of de gevolgen hiervan niet meer in staat is volledig voor zichzelf te zorgen.

Lees meer

Meer dan 235 zorgvragers geholpen in Nederland

8.5 voor de verleende zorg uit het klanttevredenheids
onderzoek 2020

Één op de tien is een palliatieve zorgvrager

Step Care Management biedt stage/leerplekken aan in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam, het Albeda College en het ROC Zadkine